Amint azt korábban hírül adtuk, Adorjáni Zsolt kollégánknak, aki nem mellesleg az Antik Osztály vezetője és intézetünk tudományos titkára, a De Gruyter kiadónál megjelent egy nagyon figyelemreméltó kötete, Kallimachos Artemis-himnuszának kritikai kiadása, bevezetéssel, fordítással és kommentárokkal.

A könyv bekerült az ELKH kiemelt tudományos publikációinak sorába is, ezzel is érzékeltetni kívántuk a mű jelentőségét.
Nemrégiben e kötetről a hellenisztikus kutatások kiemelkedő tudósától, Annette Hardertől jelent meg recenzió.
Mindezt azért is tartottuk fontosnak közölni Olvasóinkkal, mert a tudományos kutatásnak kétségtelenül egyik kiemelkedő pontja, ha több év munkájának eredménye kötetben megjelenik, s erről hírt adunk lapjainkon, ugyanakkor az sem lényegtelen momentum, ha egy-egy alkotás nem marad visszhangtalanul, hanem egyfajta szellemi párbeszéd indul el nyomában.