Az alábbiakban munkatársaink utóbbi időkben megjelent műveiből válogatunk.

Adorjáni Zsolt kollégánknak két alkotására is felhívjuk a figyelmet. Az egyik a De Gruyter kiadónál megjelent kötete, mely Kallimachos Artemis-himnuszának új kritikai kiadása mellett alapos filológiai kommentárt is tartalmaz, a fordításon és a bevezetésen túl. Időközben recenzió is megjelent róla.

thumb kallimachos

A másik írás a nagy múltú és kiváló The Classical Quarterly hasábjain jelent meg, Vergilius 4. eclogájának a görög irodalomhoz fűződő kapcsolódási pontjait veszi górcső alá.

Nemrég jelent meg a Szent László emlékkönyv, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. gondozásában. A kötetben a BTK számos munkatársa mellett intézetünk igazgatója, Szovák Kornél is megjelentetett tanulmányt. A könyvről, tartalmáról továbbiak itt, a BTK honlapján olvashatóak.

thumb szent laszlo emlekkonyv

Végül, de nem utolsósorban Takács László munkáját említjük, mely Szent Jeromos hét vitairatát tartalmazza, valamennyi Jeromos korának fontos hitbeli kérdéseivel foglalkozik.

thumb jeromos