+36 1 224 6700   

hun ren btk mgyi banner hu

Hamvas Endre Ádám

Endre Ádám Hamvas

tudományos főmunkatárs

Hamvas Endre Ádám
Antik Osztály

Végzettség:

1996-2001: József Attila Tudományegyetem, latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (394/2001)
1997-2002: József Attila Tudományegyetem, ógörög szakos bölcsész (471/2002)
2000-2005: Szegedi Tudományegyetem, filozófia szakos bölcsész (508/2005)
2021: Gál Ferenc Egyetem, katolikus teológus.

Tudományos fokozat:

PhD: SZTE, BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola. (BTK 19/2009)
A disszertáció címe: A lélek megváltásának hermészi útja. Védés időpontja: 2009. február 13.

Habilitáció: PPKE, 2023.

2023- ELKH BTK Moravcsik Gyula Intézet, tudományos főmunkatárs

2020-2023: ELKH BTK Moravcsik Gyula Intézet, tudományos munkatárs

2015-2020: Gál Ferenc Főiskola (főiskolai adjunktus, majd docens)

2014: Gál Ferenc Főiskola, óraadó

2001-2014: Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely, középiskolai tanár

A hermetikus irodalom, illetve annak hatás- és recepciótörténete, különös tekintettel a hermetika és kereszténység kapcsolatára. Ezzel összefüggésben foglalkozik a hermetikus szövegekhez teológiai jellegű kommentárt író Hannibal Rosseli munkásságával, és ezzel kapcsolatban a hermetikus filozófia újkori recepciójával. Mágia és alkímia a hermetikus hagyományban.

Ösztöndíjak,

 • 1999-2001: Köztársasági ösztöndíj
 • 2006: Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
 • 2019: Waczław Felczak Alapítvány: Örökéletű tölgy pályázat

Egyéb oktatáshoz kapcsolódó tevékenység:

 • 2019: Részvétel a CAEI konferenciáján és felsőoktatási kiállításon
  GFE, Teológiai Kar, 2020 szeptemberig: Keresztény Egyház- és Művészettörténet szakirány, ókor/középkor specializáció szakfelelőse; Tudományos titkár

Pályázatokban való részvétel:

 • 2012-2016: részvétel „K 101503” számú, a Misztika fogalma és hagyományai az európai gondolkodásban című OTKA pályázatban
  Ennek keretében tanulmányút: 2016, Leiden.

Oktatási tevékenység:

 • SZTE, Általános Orvostudományi Kar, illetve Gyógyszerésztudományi Kar, óraadó (oktatott tárgy: orvosi latin nyelv angolul külföldi hallgatók számára)
 • SZTE, BTK, Klasszika-Fiológiai és Neolatin Tanszék, óraadó

Konferenciaszervezés:

 • Isteni bölcsesség-isteni természet. OSZK, Budapest, az amszterdami Bibliotheca Philosophica Hermeticaval közösen, 2017/02/21 - 2017/04/20.
 • Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia. GFF, Szeged, 2017.02.23-24.
 • Az európai identitás a lengyel-magyar kapcsolatok tükrében. GFF, Szeged, 2019.11.19-20.

Egyéb tudományos közéleti tevékenység:

szerkesztőbizottsági tagság:

 • Sapiens ubique civis, Szeged
 • Rocznik Filozoficzny, Akademia Ignatianum, Krakkó

2006: Ókortudományi Társaság Révay József-díja

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6700

E-mail