Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének döntése értelmében, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzat Maróth Miklós elnök úr általi jóváhagyásával 2021. március 3-án létrejött a BTK Moravcsik Gyula Intézete. Az új intézet létrehozásának célja a klasszika-filológia módszertanára támaszkodó hazai kutatások intézményesítése és koordinációja.


A magyar múlt köztudottan számos szálon kötődik szorosan az antikvitáshoz, ezen szálak egyike az ógörög és a latin nyelvnek a magyar művelődésben hosszú időn keresztül elfoglalt helye és szerepe. A II. világháborút követően ilyen megfontolások szem előtt tartásával a közép-európai régió országaiban sorra alakultak olyan tudományos intézetek, melyek részint az antikvitás tudományos vizsgálatát, részint a későbbi, ógörög, valamint latin nyelven rögzített, a nemzeti múlttal szoros kapcsolatban álló írásos örökség feltárását és karbantartását tűzték ki célul. A modellt ezen intézmények megszervezéséhez részben a német nyelvterületen immár mintegy kétszáz esztendeje működő Monumenta Germaniae Historica nyújtotta.

Magyarországon 1945 után ez a fajta intézményesülés alapvetően személyi okokból annak ellenére elmaradt, hogy rendelkezésre állt egy nemzetközi tekintetben kiemelkedő kutatógárda, és az egymástól különböző politikai irányzatok képviselői egyaránt számoltak ezzel. Mivel az utóbbi évtizedek során a felsőoktatás rendszerében a hagyományos filológiák egyre nagyobb mértékben háttérbe szorultak, és látszólag az irántuk megnyilvánuló érdeklődés is csökkent, az Intézet céljai között szerepel a tudományterület és az általa képviselt módszertan és ismeretanyag megtartása, valamint részvétel a tudományos utánpótlás műhelykeretek között történő képzésében.

A kutatómunka megszervezését és irányítását Szovák Kornélra bízták. A munkatársak köre nagy oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkező egyetemi és kutatóhálózati kutatókból, továbbá ígéretes fiatalokból állt össze. Az intézmény szemléleti hátterét az Intézet első kiadványa is látni engedi.

zulauf2