Az idei évben október 26. és 27. között került megrendezésre az elnevezésével egyszersmind tematikáját is tükröző Exsilium – Solitudo címet viselő ókortudományi konferencia.

A Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszékének minden alkalommal más-más, viszonylag tágan értelmezhető, de mégis egy irányba tartó, az egyes jelenségek megközelítését számos nézőpontból lehetővé tevő hívószóra felfűzött országos rendezvénye most is jelentős érdeklődésre tartott számot mind az előadók, mind a hallgatóság számát és összetételét tekintve. A két nap során az egyetemi hallgatóktól a professor emeritusokig minden „tudományos korosztály” képviseltette magát.

dsc 0116

dsc 0067

Az előadások jelen alkalommal az egyedüllét, a társadalomból való kényszerű vagy önkéntes kiszakítottság témakörét járták körül a klasszikus kultúra keretrendszerében. A belső, lelki folyamatok, erre irányuló reflexiók, illetve követendő magatartásformák filozófiai, irodalmi, valamint teológiai irodalomban fellelhető példáin kívül magától értetődően az erre kijelölt fizikai tér milyensége, valamint az ezt kiváltó, önkéntes vagy kényszerítő tényezők történeti emlékei is vizsgálat tárgyát képezték.

dsc 0100

Az esemény szüneteit kellemes, csak vonakodva berekesztett beszélgetések jellemezték, ahogyan az első nap végi vacsora is késő estébe nyúló eszmecserébe torkollott.

dsc 0101

            Az eseményen intézetünk három munkatársa is előadással vett részt.

dsc 0068

dsc 0108

dsc 0117

Köszönet illeti a Debreceni Egyetem oktatóit, elsősorban Tóth Orsolyát, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének egyetemi adjunktusát és a HUN-REN-SZTE-ELTE Ókortudományi Kutatócsoport tudományos főmunkatársát, illetve Takács Lászlót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanárát és a HUN-REN BTK Moravcsik Gyula Intézetének tudományos főmunkatársát az évről évre magas színvonalat képviselő, termékeny légkörű konferencia megszervezéséért, valamint a Debreceni Egyetem történelem szakos hallgatóit, akik tevékeny részt vállaltak az esemény zökkenőmentes lebonyolításának feladataiban.

dsc 0066

dsc 0090

A konferencia programja az alábbi linken megtekinthető:

https://tortenelem.unideb.hu/sites/default/files/inline-files/Exsilium_program.pdf

Tuhári Attila