2021. december 16-17-én került megrendezésre az év egyik legutolsó tudományos konzíliuma, az immár hagyományossá váló, tematikájában a tágabb értelemben vett kéziratosság téma- és problémakörére koncentráló IV. Scriptorium-konferencia.

Az eredeti szándékok szerint 2020-ban megszervezésre kerülő, ám a járványhelyzet okán mintegy másfél évvel elhalasztott esemény hibrid (személyes, illetve online) jelenléti formában került megrendezésre, a tudományos diskurzus élénkségét ugyanakkor a számottevő "offline" jelenlét is nagyban támogatta (az előadók közül mindössze ketten vállaltak - külföldi tartózkodásuk okán - online előadást, a hallgatóság nagyobb hányada pedig szintén személyesen volt jelen, amely szintén utalt a rendezvény iránti elkötelezett érdeklődésre).

A tudományos tanácskozásra ez alkalommal Budapesten, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Tóth Kálmán utcai székházában került sor. Örvendetes módon az előadók nemcsak országos viszonylatban képviseltették magukat mind kutatóhelyüket, mind tudományterületüket illetően széles körben, de az előző évekhez hasonlóan a határon túlról is érkezett kutató. A járvány előtti tudományos közösségi élet egyelőre csak részleges, ám a jövőre nézve bizakodásra okot adó újjáéledését vetítették előre a konferencia szüneteiben kialakuló, rendkívül jó hangulatú beszélgetések (amely hangulat az előadások utáni hozzászólások hangvételében és nagy számában is megmutatkozott). A rendezvényen a szervező intézmények munkatársain túl - Intézetünk három fővel képviseltette magát - a Kutatóközpont más intézeteinek tagjai (Történettudományi Intézet, Zenetudományi Intézet), valamint további kutatócsoportok (PPKE Vestigia Kutatócsoport, MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport Fragmenta Codicum Műhelye, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport) kutatói is örömteli és töretlen érdeklődéssel és mértékben járultak hozzá előadásaikkal a rendezvény sikeréhez. A szervezők elkötelezett munkájának hála az elhangzott tudományos eredmények tanulmánnyá szerkesztett változatai (az előző alkalmak gyakorlatához hasonlóan) önálló kötetben is megjelentetésre kerülnek. Jó okkal bízhatunk abban, hogy a 2022 tavaszán tervezett következő tanácskozás legalább ilyen sikeresnek bizonyul majd.

Tuhári Attila