Latinitas Hungarica előadás-sorozatban Forgó András tart előadást Frater Emericus. Esterházy Imre érsek
életútjának forrásai (1664-1745) címmel.

 

latinitas hungarica forgoa 23 11 22

Időpont: 2023. november 22. 18.00.

Helyszín: PPKE BTK Danubianum, 309-es terem, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.

Ismertető: A PPKE BTK Klasszika-filológia Tanszéke és a HUN-REN BTK Moravcsik Gyula Intézet szervezésében folytatódik a Latinitas Hungarica előadás-sorozat a középkori Magyarország latin nyelvű egyházi és világi kultúrájáról.

esterhazy imre