Az V. Scriptorium-konferencia 2022. november 24-25-én, csütörtök-pénteken lesz.

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet V. Scriptorium-konferencia címmel tudományos tanácskozást szervez, amelynek középpontjában a kéziratosság, különösen az egyházi kéziratosság áll.

Helyszín: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

 

A meghívó és a program:

 

 

Meghívó

Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ,

a PPKE BTK Klasszika-filológia Tanszéke

és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet

tisztelettel meghívja

az

V. Scriptorium-konferenciára

 

amelynek helye és ideje:

Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

2022. november 24-25.

 

Program

November 24. (csütörtök)

9:30     Köszöntő S.E.R. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGYK igazgató

Konferencia megnyitása Birher Nándor PPKE BTK dékán

 

Szekció I. Kódexek, források

Elnök: S.E.R. Varga Lajos

10:00   Szuromi Szabolcs Anzelm O.Praem., Az első négy évszázad egyházfegyelmi forrásainak meghatározásához használt módszer újraértékelése

10:20   P. Kocsis Réka, Az ómagyar kódexek marginálisai mint sajátos dialógusok

10:40   Somogyi Szilvia, A késő középkori esztergomi zsinati könyv kéziratai és forrásai

11:00 Hozzászólások, kérdések

11:15   Kávészünet

11:35   Dömötör Adrienne, Egy Mária-imádság – háromféle korai változatban

11:55   Schönléber Mónika, A kéziratok közötti összefüggések vizsgálatának lehetőségei és korlátai az arab nyelvű szövegek kutatásában: Esettanulmány Ibn Aʽṯam al-Kūfī Kitāb al-futūḥja szöveghagyományának példáján

12:15   W. Somogyi Judit, Marginális titkok, titkos marginálisok – Bejegyzések késő-középkori itáliai diplomáciai levelezési iratokban

12:35   Majorossy Imre, „mennyek országáról szólok, / róla szép beszédet mondok,“ Megjegyzések a Mönch Felix motivikus hátteréhez és első magyar fordításához

12:55   Hozzászólások, kérdések

13:05   Ebédszünet

 

Szekció II. Scriptorium, írnokok

Elnök: Boros István

14:20   Zsupán Edina, Scriptorium Vitéz János esztergomi érsek (1465–1472) környezetében

14:40   Kocsis Zsuzsanna, Írnokok a Batthyány-udvar szolgálatában

15:00   Nagy Zsolt, Adatok a marosvásárhelyi minorita kolostorkertek működéséről (kriptában rejtegetett kéziratok tanulságai)

15:20   Tuhári Attila, Mi jár egy requisitor fejében? Lutsch István kolozsmonostori levélkereső feljegyzései

15:40   Hozzászólások, kérdések

16:00   Kávészünet

Diszciplínák kéz a kézben

16:20   Gilányi Gabriella, Egy borítónak szétvágott erdélyi antifonále rekonstrukciója

16:40   Hende Fanni, Mit árulnak el az erdélyi antifonále leveleibe kötött őrzőkönyvek?

17:00   Kiss Péter, Az örmény kereszténység születése egy erdélyi történetíró nézőpontjából

17:20   Hozzászólások, kérdések

17:30   Könyvbemutató

 

November 25. (péntek)

Szekció III. Fragmenta

Elnök: Takács László

9:00     Gaál Eszter, Szent Márton útja Utrechtből Nagyváradra

9:20     Lengyel Rita – Karácsony Dávid, Autem reddatur vagy aut cum re datur? A Liber Singularis Regularum kéziratai és az eltérő szövegváltozatok által okozott dilemmák

9:40     Czagány Zsuzsa, A késő középkori váradi díszkódexcsalád újonnan előkerült töredékei

10:00   Szoliva Gábriel OFM, A 17. századi zágrábi káptalani kötéstípus kutatása – módszertan és eredmények

10:20   Hozzászólások, kérdések

10:40   Kávészünet

 

Szekció IV. Újkori és legújabb kori kéziratok

Elnök: Tuhári Attila

11:00   Szelestei Nagy László, Poesis symbolica: Gyalogi János kéziratos retorikai gyűjtéséből, II.

11:20   Maczák Ibolya, Az átvétel átvétele – egy miskolci minorita kézirat tanulságai

11:40   Varga Mónika, Boszorkányperes jegyzőkönyv-változatok kéziratainak területi és társadalmi beágyazottsága

12:00   Kővári Réka, Egy zeneértő pap kéziratos hagyatéka (gregorián énekek magyarul, típusdallamokon)

12:20   Mátyus Norbert, Babits Mihály olaszos széljegyzetei

12:40   Hozzászólások, kérdések

12:50   Információk

13:00   Zárszó: S.E.R. Varga Lajos váci segédpüspök, OKGYK igazgató

 

Az összefoglalók letölthetőek innét.