2022. december 15-én az intézet szervezésében zajlott le a Moravcsik Gyula bizantinológus halálának ötvenedik évfordulójára rendezett tudományos emlékülés, melyen az intézet munkatársai és az Eötvös József Collegium kutatói adtak elő.

A két szekcióban elhangzott tíz előadás közül néhány közvetlenül névadónk munkásságához kapcsolódott. Szó esett például a kutató barátságáról a német bizantinológia vezéralakjával, a müncheni professzor Franz Dölgerrel, valamint Moravcsik ambivalens viszonyáról a rivális Darkó Jenőhöz. Az előadások másik részének tárgyát nem Moravcsik képezte, hanem az előadó egyéni kutatási témája, ám ezekből sem hiányozhatott a reflexió a nagy előd és példakép tudományos céljaira és módszertanára. Előremutató jelentőségű, hogy a rendezvényt a Magyar Bizantinológiai Társaság is sajátjának tekintette. Reméljük, hogy hagyományt teremtettünk, és ez az alkalom az intézet visszatérő műhelykonferenciája lehet, mely a jövőben is a mostanihoz hasonló együttműködésben valósul meg.

Adorjáni Zsolt

A barátságos hangulatban töltött öt felejthetetlen óra képes krónikájaként álljanak itt a Tusor Péter kollégánk készítette fényképek: