A Latinitas Hungarica előadás-sorozatban Körmendy Kinga előadása következik 2023. május 31-én.

latinitas hungarica plakat kormendy kinga 2023


A Latinitas Hungarica előadás-sorozatban Körmendy Kinga előadása következik, amelynek címe: A latin és magyar nyelvű írásbeliség néhány emlékének proveniencia-possessor problémája az MTA KIK Kézirattárában. Kérdések és megoldások. Kódexek, kódextöredékek, jogtörténeti források.

Időpont: 2023. május 31., szerda, 18:00

Ismertető:
A különböző tudományszakok kéziratos forrásainak feldolgozásában nem mindig tulajdonítottak jelentőséget az eredet és használat (tulajdonos) kérdésének vizsgálatára. Számos téves tudományos megállapítás született ebből. Nagy múltú, történeti értékű nyomtatott és kéziratos dokumentumokat őrző intézmények állománytörténetének ismerete több esetben elengedhetetlen egy-egy kéziratos forrás helyes értelmezéséhez. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának állományából egy magyar nyelvű kódex, a latin nyelvű kódextöredékek, valamint két Mohács előtti jogtörténeti forrás eredet és használat (tulajdonos) kérdéseinek vizsgálata, a problémák olykor kalandos megoldásának ismertetése figyelemfelhívás kíván lenni, mind a kéziratos gyűjtemények állományfeltáró munkatársai, mind a kutatók számára a forrásfeldolgozásnak ezekre az alapvető szempontjaira.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszika-filológia Tanszék és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet szervezésében folytatódik a Latinitas Hungarica előadás-sorozat a középkori Magyarország latin nyelvű egyházi és világi kultúrájáról. A 45-60 perces előadásokra szerdánként 18 órakor kerül sor.

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Danubianum, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. (317-es terem).

 

A kép forrása: Részlet a Lányi-kódexből. Forrás: MTA KIK repozitóriuma.