VI. SCRIPTORIUM-KONFERENCIA
2023. május 10-11., Veszprém, Veszprémi Érseki Főiskola


FELHÍVÁS


Az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet (ELKH) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszika-filológia Tanszéke tudományos tanácskozást szervez, amelynek középpontjában a kéziratosság, különösen az egyházi kéziratosság áll. A konferenciára azoknak a szakembereknek, kutatóknak a jelentkezését várjuk, akik olyan szövegekkel foglalkoznak, amelyek valamiképpen a kéziratosság fogalmához kapcsolódnak (kódexek, kéziratos művek, feljegyzések, kéziratos áhítati irodalom, kéziratos énekeskönyvek, tanári följegyzések, de még a könyvtári állományban őrzött művek is – főleg ősnyomtatványokba vagy régi nyomtatványokba írt bejegyzések, margináliák, etc.). Szívesen látunk olyan előadókat is, akik elméleti, módszertani kérdéseket állítanak vizsgálódásuk középpontjába.
A jelentkezéseket az előadás rövid (800-1000n) rezüméjével 2023. március 31-éig várjuk a következő e-mail-címre: .
A jelentkezőket április 10-éig értesítjük előadásuk befogadásáról. Ha lehetőség nyílik konferenciakötet megjelentetésére, publikációs lehetőséget biztosítunk mindazok tanulmányának, akiknek az időkeret szűkössége miatt nem volt alkalmuk élőszóban megtartani előadásukat.
Minden érdeklődőt hívnak és várnak a konferencia szervezőbizottságának tagjai:


S.E.R. Varga Lajos                                                                            Boros István                                                    Takács László
segédpüspök,                                                                                    teológus, diakónus                                           tanszékvezető, PPKE BTK
igazgató, OKGYK                                                                                                                                                    Klasszika-filológia Tanszék

 

A fenti felhívás letölthető innen.