Hamvas Endre munkatársunk február végén Stuttgartban vett részt egy nemzetközi konferencián, amelyről beszámolóját az alábbiakban olvashatjuk.

Beszámoló a Demonology revisited (Stuttgart, 2023. február 23-25.) című konferenciáról

 

manuscript of the picatrix1

 

2023. február 23-25. között rendezték meg Stuttgartban a Demonology revisited. Dämonologie in interdisziplinärer Perspektive című nemzetközi konferenciát. A konferencia jelentős eseménynek tekinthető, ahol a téma olyan ismert szakértői tartottak előadást, mint Julian Goodare vagy Johannes Dillinger, de részt vett rajtaWolfgang Behringer is.

            A konferencia tematikáját egyrészt a démonológia és boszorkányság tudományos kutatásában alkalmazható terminusok (különösképpen a Resilienz fogalma, l. Rita Voltmer és Anne Diblik előadását) vizsgálata, illetve e fogalmaknak a történeti forrásokban megjelenő használata, másrészt a kérdéses jelenségek történeti kontextusban való értelmezése adta. A terminológiai kérdéseket vizsgáló előadások mellett szó volt egyes démonológiai munkák szerzőinek koncepcióiról, a boszorkányüldözések helyi sajátosságáról, illetve azokról a jogi keretekről, amelyek megszabták az újkori boszorkányperek kereteit (így a szegedi nagy boszorkányperről, l. Brandl Gergely előadását). Szó volt továbbá arról, hogy a démonológia és boszorkányság milyen formában jelenik meg az úgynevezett tanult és népi mágikus művekben és gyakorlatban (l. Julian Goodare előadását a skót hagyományról, ahol jelentős szerepet kapott a nekromancia jelenségének egy későbbi, sajátos értelmezése.) Az interdiszciplináris megközelítésben fontos hangsúlyt kapott az antik, illetve bizánci mágia elméleti-gyakorlati hagyománya. Egyrészt az a kérdés, hogy egyes antik művek és koncepciók miként jelentek meg újkori, illetve humanista szerzők műveiben (l. Santiago Francisco Peña: Platonic Demons in Renaissance France Byzantine. Demonology and Hellenic Resilience; Ismael del Olmo: Élie Merlat and the French Prophets Demonology and Discernment from a Resilience Perspective), másrészt az, hogy miként lehet értelmezni, illetve elemezni egyes szövegekben felbukkanó archaikus és klasszikus nekromantikus elemeket (Hamvas E: Traces of Necromantic Divinatory Practices in the Picatrix), amelyek azután arab közvetítéssel megjelennek a középkori latin, illetve újkori hagyományban.

            Az előadások tehát az általános és átfogó áttekintések mellett konkrét elemzéseket is bemutattak a démonológia, boszorkányság, illetve mágia elméleti és gyakorlati aspektusait illetően.

                                                                                                                                                                                    Dr. Hamvas Endre Ádám

 

A nyitókép és az itt is látható illusztráció egy 1400 táján készült kódexből való, mely a Picatrix című alkotást tartalmazza. A kép forrása: https://en.wikipedia.org/wiki/Picatrix#/media/File:Manuscript_of_the_Picatrix.jpg