A Moravcsik Gyula Intézet (MKH BTK) életre hívásában nagy szerepet játszott azon kiemelt szándék, hogy nem csupán az antik műveltséggel és annak középkori, illetve újkori utóéletével foglalkozó hazai tudományos tevékenységet, de a hazai vonatkozású kutatási témák művelését is kiemelt módon támogassa, valamint ezek eredményeit igény szerint szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tegye.

Ezen utóbbit elősegítő, nagyobb nyilvánosság részvételére lehetőséget adó alkalmak megvalósulásának szándékával az elmúlt tanév során többek között e célból szervezett előadás-sorozat vette kezdetét. A most záruló 2022/2023-as tanév végével ugyanis a BTK MGYI és a PPKE BTK Klasszika-filológia Tanszék szervezésében és támogatásával a Latinitas Hungarica névre keresztelt rendezvény sikeresen zárta első évét. A heti rendszerességgel megtartott előadások kifejezetten a magyar középkor és újkor különböző területeivel foglalkozó témák köré csoportosultak, elsősorban történeti, valamint irodalomtörténeti aspektusból közelítve tárgyukhoz. Több előadás kifejezetten e korszakok forrásainak filológiai problémáit helyezték vizsgálatuk középpontjába. Néhány előadás a kutatás eddigi történetének szem előtt tartandó tanulságaira hívta fel a figyelmet, ismét mások a korábbi eredmények revideálását tűzték ki célul, ezáltal is jól érzékeltetve azt a kontinuitást, amely a jelen előadásokban összegzett jelen vizsgálódások és a korábbi kutatás problémái, illetve megoldási kísérletei között húzódik, s hívva fel a figyelmet az írásos forrásokon végzett tudományos igényű vizsgálatok lezárultnak sohasem tekinthető természetére.

            Az elmúlt két félév előadóinak személyén keresztül az ország számos rangos kutatóműhelye képviseltette magát. Egyesek éveket felölelő kutatásaik alapján vázolták fel az adott részterületen jelenleg uralkodónak tekinthető álláspontokat, míg mások legutóbbi vizsgálataik, felfedezéseik eredményeiről számoltak be. A pápalátogatás apropóján és ahhoz kapcsolódva a Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport tagjai két, szentszéki magyar kutatásokat előtérbe helyező előadást is tartottak a rendezvény keretében.

            Az év folyamán az előadások hírének fokozatos terjedésével az irántuk mutatott érdeklődés mértéke is arányosan növekedett. Az első félév kistermes, bensőségesebb előadásai után a tavaszi időszakban már jócskán nagyobb előadóteremre volt szükség, utolsó alkalommal pedig már – a rendkívüli hőség ellenére – Körmendy Kinga „teltházas” előadásával zárult a félév.

Az eseményeket megelőzően fakultatív jelleggel, bármely érdeklődő számára elérhető latin nyelvi alapokkal szolgáló kurzus megtartására is sor került.

Az elmúlt év alkalmai a következő előadók részvételének köszönhetően valósulhattak meg: Szovák Kornél (ELKH BTK MGYI; PPKE BTK), Takács László (PPKE BTK; ELKH BTK MGYI), Nemerkényi Előd, Hamvas Endre (ELKH BTK MGYI), C. Tóth Norbert (ELKH-MNL-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport), Zágorhidi Czigány Balázs (PPKE BTK RTI), Mayer Gyula (ELKH BTK MGYI), Dreska Gábor (ELTE BTK; ELKH-SZTE-ELTE Ókortudományi Kutatócsoport), Sarbak Gábor (ELKH-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport), Mikó Gábor (ELKH-MNL-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport; ELTE BTK), Somogyi Szilvia (ELKH BTK MGYI), Rácz György (MNL OL; PPKE BTK), Nemes Gábor (ELKH-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport), Tusor Péter (ELKH-PPKE-PTE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport; ELKH-BTK MGYI), Tóth Gergely (ELKH BTK TTI), Bácsatyai Dániel (ELKH BTK TTI), Neumann Tibor (ELKH BTK TTI), Körmendy Kinga (ELKH-OSZK Fragmenta et Codices Kutatócsoport). (A mellékelt képanyag a második félév alkalmaiba nyújt betekintést.)

Az előadás-sorozat 2023. októberében hasonló keretek között folytatódni fog.

Tuhári Attila

20230329 180851

20230329 180859

20230329 180927

20230329 183159

20230329 183327

20230412 180710

 

20230412 180722

20230412 181633

20230412 1817120

20230419 180232

20230419 180244

20230419 180311

20230419 180615

20230419 180724

20230419 180746

20230419 181436

20230419 182605

20230426 180237

20230426 180411

20230426 180430

20230426 184122

20230426 1819250

20230503 180211

20230503 180300

20230503 180451

20230503 180521

20230503 180542

20230503 182321

20230503 182345

20230517 175721

20230517 180048

20230517 180107

20230517 180113

20230517 180308

20230517 180615

20230517 180642

20230524 180400

20230524 180457

20230524 180558

20230524 181214

20230524 181849

20230524 182253

20230531 180133

20230531 180331

20230531 180734

20230531 180742