A Latinitas Hungarica előadás-sorozatban Nemes Gábor Középkori pápai oklevelek Magyarországon címmel tart előadást.

 

latinitas hungarica plakat nemes gabor aprilis 19

 

Időpont:
2023. április 19., szerda, 18:00

Ismertető:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszika Filológia Tanszék és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet szervezésében folytatódik a Latinitas Hungarica előadás-sorozat a középkori Magyarország latin nyelvű egyházi és világi kultúrájáról. A 45-60 perces előadásokra szerdánként 18 órakor kerül sor.
Előzetes információ: 2023. április 26-án Tusor Péter előadás következik a vatikáni Hungaricumok latinságáról (16-20. sz.).

Helyszín (vigyázat! A korábbiakhoz képest másik terem ad helyet az eseménynek!): Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Danubianum, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. (317-es terem).

 

Rezümé:

A Kárpát-medence levéltáraiban 1064 kéziratos példány – köztük 344 eredeti – 672 oklevélszöveget őrzött meg. Ha összevetjük ezt a számot a Vatikáni Levéltárban fennmaradt magyar vonatkozású pápai kiadványokkal, akkor azt mondhatjuk, hogy a középkori magyar királyságba küldött pápai okleveleknek legfeljebb 2-3%-a őrződhetett meg korunkra.

A fennmaradt pápai kiadványok tematikájuk alapján a következők szerint csoportosíthatók. Nagy részük perek vagy kiváltságok ügyében kelt, míg a diplomáciai, a kinevezési és a confessionale típusú ügyekben kiadott oklevelek száma elenyészően kevés. A pápai bullák sorsának vizsgálatában segítséget jelentenek a régészeti feltárások során előkerült ólombullák is.

Angliában, valamint Németország, Ausztria területén több bullát is találtak sajátos városi környezetben: latrinákban és hulladékgödrökben. A kutatás kizárta, hogy ezek a protestáns reformáció idején antiklerikális jellegű cselekmények során kerültek volna oda, egyértelműen még a középkor folyamán dobták ki őket ezekre az „illetlen” helyekre. Céljuk minden bizonnyal a megsemmisítés, a másodlagos felhasználás megakadályozása lehetett. Nagy számban kerültek elő sírokban is pápai bullák szerte Európában. Magyarországon talán a leghíresebb Janus Pannonius pécsi sírja, de találtak Egerben, Veszprémben, Abasáron és Rudinán is.